Oyak çimento şirketlerinin, Mardin Çimento bünyesinde birleşme oranları belirlendi

Oyak Grubu çimento şirketlerinin Mardin Çimento bünyesinde devralma yoluyla birleştirilmesi işleminde birleşme oranları belirlendi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklama

Oyak Grubu çimento şirketlerinin Mardin Çimento bünyesinde devralma yoluyla birleştirilmesi işleminde birleşme oranları belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklama şöyleydi:

Adana Sanayii Türk A.Ş. A Grubu hisseleri için pay değişim oranı 1.9383, Adana Sanayii Türk A.Ş. B Grubu 1.3793, Adana Sanayii Türk A.Ş. C Grubu 0.3323'tür.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işleminde;

birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarı ile sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, adil ve makul olarak tespitinde esas alınacak Uzman Kuruluş Raporu imzalanmış olup özeti ekte sunulmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") izni ve Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ve ilgili işlemlere ilişkin 30.12.2019 tarih ve 18 sayılı kararı çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 145 ve 147'nci maddeleri uyarınca hazırlanan ve Uzman Kuruluş Raporunda öngörülen tespitleri esas alan Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi imzalanmış olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak, ekteki imzalı Duyuru Metni Taslağı ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
Borsa da İşlem Gören
 
 
 
ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Borsa da İşlem Gören
7.3971
 
 
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Borsa da İşlem Gören
0.9136
 
 
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Borsa da İşlem Gören
1.0049
 
 
 
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
MRDIN, TRAMRDIN91F2
109.524.000
1.117.472.039,01
0
1.226.996.039,01
MRDIN, TRAMRDIN91F2
 
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
109.524.000 TL
1.117.472.039,01 TL
0 TL
1.226.996.039,01 THibya Haber Ajansı

1.6b
Okunma