Kocaer Çelik'ten kar dağıtımı

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtımı yapacak.

Kocaer Çelik'ten kar dağıtımı

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan ana ortaklığa ait net dönem karı 751.243.531 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2022/4. dönem geçici vergi beyannamesine göre mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 438.994.864 TL'dir. Net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve şirketimiz ana sözleşmesi hükümleriyle kar dağıtım yükümlülükleri düştükten sonra ulaşılan 729.620.345 TL dağıtılabilir net dönem karının yüzde 20,70'u olan 151.000.000 TL'nin ortaklarımıza nakit temettü olarak dağıtılmasına, ortaklara dağıtılacak toplam 151.000.000TL 1. temettü tutarı, çıkarılmış sermayenin yüzde 5'lik kısmın üstünde kaldığından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 11.812.150 TL 2. tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına, yasal kayıtlarımıza göre kalan 566.481.638 TL karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, şirket ortaklarımıza ana ortaklığa ait net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan 1. temettü tutarı olan 151.000.000 TL kar payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2022 yılı kar payı kuponları karşılığında nakden/hesaben bir TL nominal değerli paya brüt 0,2296 (Net 0,2067) TL olarak dağıtılması ve kar payı ödemesinin en geç 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılmasına, tüm bu hususların, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına katılanların oy birliğitle karar verildi.''

Hibya Haber Ajansı