Koç Finansal Hizmetler A.Ş paylarının Koç Holding'e devri

Koç Finansal Hizmetler A.Ş paylarının, ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Koç Holding A.Ş'ye devrine ilişkin SPK'ya başvuru yapıldı.

Koç Finansal Hizmetler A.Ş paylarının Koç Holding'e devri

Koç Finansal Hizmetler A.Ş paylarının, ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Koç Holding A.Ş'ye devrine ilişkin SPK'ya başvuru yapıldı.

Aygaz A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

''30 Mayıs 2023 tarihinde kamuya açıkladığımız üzere, Koç topluluğu nezdindeki şirketlerin daha etkin faaliyet göstermelerine imkan tanıyabilecek nitelikteki yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, Aygaz A.Ş'nin aktifinde yer alan ve borsada işlem görmeyen Koç Finansal Hizmetler A.Ş (KFS) sermayesinin yüzde 3,93'üne denk gelen 15.001.230,08 TL nominal değerli KFS paylarının tamamının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla Koç Holding A.Ş'ye devredilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda şirketimiz ve Koç Holding tarafından hazırlanan duyuru metninin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuruda bulunulmuştur.''

,Hibya Haber Ajansı