Etiler Gıda'dan bedelsiz sermaye artırımı

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş'de bedelsiz sermaye artırımı kararı alındı.

Etiler Gıda'dan bedelsiz sermaye artırımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

''Şirketimizin 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak yüzde 200 oranında iç kaynaklardan artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılacak 80.000.000 TL'lik sermayenin tamamının, mevcudiyeti 24.05.2024 tarih ve YMM-35105948/391-32 sayılı DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş yeminli mali müşavir raporuyla tespit edilen, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca oluşan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmasına, şirket sermayesinin yüzde 200 oranında bedelsiz olarak artırılması nedeniyle ihraç edilecek, artırılan 80.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında 5.019.279,70 TL nominal değerli A grubu, B grubu paylar karşılığında 74.980.720,30 TL nominal değerli B grubu paylar verilmesine, bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş olmak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm evrakın hazırlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''
 

  Hibya Haber Ajansı