Çelik Halat'ta tahsisli sermaye arttırımı

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş'de tahsisli sermaye arttırımı kararı alındı.

Çelik Halat'ta tahsisli sermaye arttırımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde şirketimizin 83.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin toplam satış hasılatı 646.669.195,97 TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar tahsisli olarak nakden artırılmasına, sermaye artırımının mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak şirketimiz ana ortakları Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (485.001.896,98 TL) ile Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş'ye (161.667.298,99 TL) şirketimizden olan nakit alacaklarına mahsuben tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilmesine, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının payları oranında Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ( 485.001.896,98 TL) ile Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş'ye (161.667.298,99 TL) satılmasına, yeni ihraç edilecek payların tamamının hamiline yazılı olarak çıkarılmasına ve borsada işlem görebilir nitelikte oluşturulmasına, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 33. maddesi kapsamında hazırlanan tahsisli sermaye artırımında mahsup edilecek fonun kullanım yerlerinin tespitine ilişkin raporun kabulüne, raporun tahsisli sermaye artırımı başvurusu kapsamında SPK'ya iletilmesine, artırım işlemlerine ilişkin olarak SPK ve diğer düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı